Fet vid 40 – då minskar livslängden upp till 14 år

Forskare: Även om du går ner i vikt senare är skadan redan skedd

HÄLSA

Personer som är feta vid 40 riskerar att dö tre till 14 år tidigare än de som är smala enligt forskare. Att vara tjock är lika farligt som att röka vad gäller livslängd.

Studien utfördes av holländska forskare och publicerades i senaste numret av US journal Annuals of International Medicine skriver Ananova.

Icke-rökare som är överviktiga men inte lider av sjuklig fetma förlorar i genomsnitt tre år av sina liv. Bland de icke-rökare som klassades som allvarligt feta förlorade kvinnorna 7,1 år och männen 5,8 i genomsnitt.

Forskare har länge vetat om att överviktiga personer inte lever lika länge, men få stora studier har kunna visa på hur många år de går miste om.

– Den här studien visar att om du är överviktig vid 35 till 45 års åldern, även om du går ner i vikt senare, löper du större risk att dö, säger Dr Serge Jabbour, på viktkliniken på Thomas Jefferons universitetssjukhus i Philadelphia.

– Budskapet är att du måste arbeta tidigt med din vikt. Om du väntar länge kan skadan redan vara skedd, fortsätter han.

Värre för feta rökare

För rökare var resultaten mycket värre. Kraftigt feta kvinnor som rökte dog 7,2 år tidigare än normalviktiga rökare och 13,3 år tidigare än icke-rökande kvinnor med normal vikt. För kraftigt feta, rökande män var sifforna 6,7 respektive 13,7 år kortare liv.

Studien bygger på uppgifter från 3 457 personer i Massachusetts mellan åren 1948 och 1990. Sifforna analyserades av forskare på Erasmus Medical Centre och University of Gronigen i Nederländerna.

Lotta Zachrisson