Lindra värken med internet

Självhjälpsprogram lär dig hantera ryggsmärtor

HÄLSA

Behandla din ryggvärk själv på internet.

Det kan bli en ny metod som komplement mot kronisk ryggvärk inom sjukvården.

En första ryggstudie för självhjälp på nätet visar att värken lindrades.

– Man blev också mindre rädd inför värken och fick bättre kontroll över den, säger Monica Buhrman, psykolog som varit med att ta fram metoden på psykologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Kronisk ryggvärk är ett av våra största folkhälsoproblem. Det behandlas med olika metoder med mer eller mindre bra effekt.

Uppföljning

– Vårt resultat är klart jämförbart med andra psykologiska behandlingar mot kronisk smärta. Förbättringen kvarstod när patienterna följdes upp efter tre månader, säger Monica Buhrman.

I studien delades 56 personer med kronisk ryggvärk in i en grupp för internetbehandling och i en kontrollgrupp, som fick stå på väntelista.

– Även kontrollgruppen blev lite bättre under väntetiden. Bara att få veta att man ska få hjälp kan lindra värken, säger hon.

Fysisk träning

Behandlingen innebar att man gick igenom sex olika veckoprogram med kognitiv beteeendeterapi, KBT, i kombination med avslappning, stretch-övningar och annan fysisk träning. En viktig del inom KBT är att träna sig att vända negativa tankar till mer konstruktiva.

– När man klarat uppgifterna för en vecka fick man lösenordet till nästa. Man hade även via e-mail eller telefon kontakt med psykolog som följde upp hur man arbetade med programmen.

Den kanske viktigaste delen i behandlingen är att lära sig förändra sitt sätt att tänka kring ryggvärken, anser Monica Buhrman.

– Har man svår ryggvärk kan man få katastroftankar om att bli förlamad och sitta i rullstol eller att bara bli sämre och att livet inte är värt att leva. De tankarna är viktiga att påverka, säger hon.

Efter sex veckors självhjälp hade katastroftänkandet minskat rejält. Man hade fått kunskap om vad smärta är och hur man kan hantera den.

Man lärde sig också att ta pauser för att inte belasta ryggen för mycket.

Ta eget ansvar

För vilka är behandling på internet mest lämplig?

– Man ska vara van att arbeta med dator och vilja ta eget ansvar att göra förändringar. Man ska helst fångas upp tidigt när man fått värk och helst innan man blivit sjukskriven en längre tid.

Det är möjligt att ryggpatienter framöver kan få tillgång till behandling på nätet via remiss till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fler krämpor kan behandlas via nätet

Ann-Cathrine Björnör Carlsson