Små risker med drog mot ADHD

HÄLSA
Foto: GETTY IMAGES
Lugnande besked. Forskarnas resultat lugnar måmga oroliga föräldrar till ADHD-barn.

Hyperaktiva barn

som får amfetamin mot ADHD löper inte större risk att bli missbrukare senare i livet.

Det visar en 13 år lång uppföljning av forskare från bland annat University of Massachusetts Medical School, Worcester, USA.

I studien följdes 147 hyperaktiva barn som remitterats till sjukvård. Barnen följdes under 13 år, tills de blev mellan 19 och 25 år.

Hur länge barnen behandlats med centralstimulerande medel hade inget samband med någon form av droganvändning i vuxenlivet.

Det ökade inte heller risken att personerna provade droger.

Resultatet bekräftar utfallet av elva tidigare studier, skriver Dagens Medicin.

Läs mer: www.rbu.se

Petra Weiss