Musik får svårt sjuka att må bättre

HÄLSA
Foto: Foto: GETTY IMAGES

Musik kan

motivera patienter med svåra lungsjukdomar att orka motionera och därför bidra till bättre hälsa.

Musiken hjälper till att distrahera de lungsjuka från negativa fysiska symptom, enligt forskarna på University of Pittsburgh School of Nursing i Pennsylvania, USA.

I studien undersöktes 24 patienter med medelsvår till svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, det vill säga emfysem och kronisk bronkit, vilket visar sig genom andnöd och hosta.

Sjukdomen är den fjärde största dödsorsaken i världen, efter hjärtsjukdom, cancer och stroke.

Tidigare forskning har visat att regelbunden motion hjälper lungsjuka, men eftersom sjukdomen gör att träningen blir jobbig, har forskarna försökt hitta ett sätt att göra det enklare för de sjuka.

I studien fick hälften av patienterna promenera i sin egen takt i 20 till 45 minuter medan de lyssnade på musik i freestyle.

Den andra halvan fick samma instruktioner - utan musik.

Forskarna undersökte andningen, symptom på depression, oro och livskvalitet.

Efter åtta veckors terapi märktes en tydlig förbättring i andningen hos patienterna som fick lyssna på musik och de orkade motionera mer, jämfört med gruppen som inte fick lyssna på musik, skriver ReutersHealth.

Petra Weiss

ARTIKELN HANDLAR OM