Hur mycket vatten behöver jag?

HÄLSA

Jag undrar hur mycket vatten man ska dricka. Jag dricker nästan inget utöver det jag dricker till maten. Jag har torr hud och får lite ont i huvudet i slutet av dagen. Prövade nyligen att dricka drygt en halvliter på förmiddagen och lika mycket på eftermiddagen. Är det nyttigt?

Svar: Vi består till nästan 2/3-delar av vatten. Om du dricker för lite rubbas vätskebalansen snabbt och du påverkas negativit både fysiskt och psykiskt. Vattnet är vårt viktigaste näringsämne och utgör ett oumbärligt lösnings- och transportmedium för näringsämnen till cellerna och avfallsprodukter från cellerna. Det dagliga vätskebehovet varierar kraftigt. Törst är ett dåligt mått på hur mycket vätska vi behöver. Vatten är grundläggande för kroppsfunktionerna och vi ska absolut inte ha vätsekbrist.

  Även om man inte tränar hårt bör man dricka en del extra. Drygt en liter per dag kan räcka för dig under vinterhalvåret, om du inte tränar hårt.