Jag törs inte prata inför klassen

HÄLSA

Kerstin Hellström är leg psykolog och psykoterapeut. Hon arbetar med kognitiv beteendeterapi och i första hand med ångest, fobier och stress.

Jag är en kille på 16 år. Problemet är enbart i skolan när vi ska redovisa. Jag blir så nervös så det känns omöjligt att ställa sig framför klassen. Jag börjar darra i hela kroppen. Ibland har jag varit så rädd att jag stannat hemma.

Svar:

Du lider av social fobi, det vill säga rädsla att vara i centrum eftersom man tror att andra ska tycka något negativt om en. Man spänner sig för att inte bli nervös, vilket gör att man blir nervös. Tala med din skolkurator eller skolpsykolog. Det är bra om man så snabbt som möjligt försöker få hjälp. Annars finns en risk att man drar sig undan och det blir fler och fler situationer man upplever obehagliga. Den bästa behandlingen för social fobi är kognitiv beteendeterapi där man lär sig tänka och bete sig på ett annat sätt och träning för att klara av att framföra något inför andra.