Läkare varnar för johannesört

Minskar effekten av flera mediciner

HÄLSA

Johannesört som finns i många naturläkemedel kan minska effekten av vissa kolesterolsänkande mediciner. Det visar en utvärdering gjord av Läkemedelsverket i Uppsala.

Verket informerar nu läkarkåren om vilka kolesterolsänkande mediciner som ska läggas till listan över läkemedel vars effekt minskar av johannesört. Främst gäller det Lipitor och Zocord som är några av de mest sålda läkemedlen både i Sverige och utomlands. En nyligen gjord studie visar att medicinering med johannesört sänkte halten av Zocord i blodet.

– Patienter som redan står på någon läkemedelsbehandling bör över huvud taget inte påbörja behandling med johannesört utan att först rådfråga läkare, säger professor Björn Beermann vid Läkemedelsverket till Upsala Nya Tidning.

Listan växer

Sedan förut känner man till att johannesört minskar effekten av p-piller, det blodförtunnandepreparatet Waran, ciclosporin och vissa hiv-läkemedel. Nu läggs alltså blodfettmedicinerna till den växande listan.

Den viktigaste förklaringen till att johannesört påverkar effekten av vissa mediciner är att det stimulerar enzymer i levern, som bryter ner läkemedel. Det finns redan krav på att den informationen ska finnas på de medel som innehåller johannesört. Några av de naturläkemedel det gäller är Movina, Hypermin, Calmigen, Neurokan, Kira och Esbericum. Medlen med johannesört är avsedda att användas mot lätt nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter.

Lotta Zachrisson