Ständigt trött? Nytt medel gör dig pigg

Nu finns preparatet som ger riskfri behandling mot järnbrist

HÄLSA

Är du trött och hängig för jämnan?

Du kan ha järnbrist eller blodbrist utan att veta om det.

Järnbrist och blodbrist kan ge diffusa symptom. Trötthet är vanligast.

– Kvinnor kan tro att tröttheten beror på att de jobbat för mycket eller på att de fått sova för lite, säger Gunnar Birgegård, professor och specialist i hematologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kvinnor som behandlats med järn för järnbrist eller blodbrist på grund av mensblödningar ska framför allt regelbundet kontrollera sitt blodvärde och järnförråd, framhåller han.

– Man kan annars få järnbrist igen utan att veta det. Många kvinnor kan därför gå omkring trötta och hängiga av låga blodvärden i onödan, säger han.

Bristen inte borta för alltid

Järnbehandling på grund av mensblödningar ska vara långsiktig. Har man ätit järntabletter några månader ska man sedan inte tro att järnbristen är botad för alltid. Det ska kvinnor vara medvetna om, anser Gunnar Birgegård.

– I dag får många bara tillfällig behandling med järn och följs sedan inte alltid upp. De behöver känna sig trygga och säkra på att alltid ha järn tillgängligt i kroppen och att blodet är bra. Tar man prov för att kolla sitt blodvärde och sina järnförråd regelbundet behöver man inte oroa sig.

Det räcker inte att enbart kontrollera blodvärdet. Man kan ha normala blodvärden, men ändå ha tomma järnförråd. Man bör därför även be om ett särskilt blodprov, serumferritin, framhåller han.

– Detta prov har börjat användas allt mer i vården, men inte tillräckligt mycket. Det är bästa måttet på hur mycket järn som finns lagrat i kroppen. Det är dessutom bästa provet för att avgöra om en blodbrist beror på järnbrist.

Finns nu i Sverige

En nyhet i järnbehandlingen är ett injektionspreparat med järn, Venofer, som nyligen registrerats i Sverige.

– Det har funnits längre i andra länder. Trots att det ges intravenöst (i blodet) kan det ges direkt på vårdcentralen, eftersom det är ett riskfritt preparat. Man behöver då inte remiss till sjukhus. Det gör att många fler kvinnor kan behandlas.

Vilka ska ha järninjektioner?

– De som inte tål järntabletter eller som behöver så stora mängder järn att tabletter inte räcker till.

Så förebygger du järnbrist

VAD ÄR järn?

Ann-Cathrine Björnör Carlsson