Sjöblöt?

Ny metod sätter stopp för svetten

HÄLSA

Nu finns ny hjälp mot svår svettning.

Injektioner med nervgift har nyligen godkänts i Europa som behandling mot kraftig svettning.

Foto: Morgan Norman
om du svettas onormalt mycket i framför allt händer, fötter och armhålor är det 50 procents möjlighet att det beror på arvet. Orsaken kan vara överaktivitet i svettnerverna. Vid stress aktiveras de ytterligare, vilket förvärrar svettningen.

– Det är ett effektivt alternativ till operation, då man skär av ”svettnerven” i bröstkorgen, säger Carl Swartling, specialist på hudsjukdomar och en av de ansvariga för den nya svettmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han har nyligen doktorerat på toxinmetoden som behandling mot kraftig svettning, hyperhidros. Patienterna var nöjda med metoden.

Blockerar impulser

Deras livskvalitet förbättrades, så att de till exempel kunde använda vilka kläder de ville, visar hans studie på cirka 150 patienter.

Läkemedlet, som även används mot till exempel skelning och djupa rynkor, är ett starkt utspätt nervgift. Det injiceras mot svettning i framför allt händer, fötter och armhålor och blockerar impulserna från svettnerverna till svettkörtlarna.

– Behandlingen måste upprepas en till två gånger om året. Enda biverkan kan vara övergående muskelsvaghet vid tumbasen, säger Carl Swartling.

Även andra hudkliniker i landet har börjat med metoden i olika grad.

Hyperhidros kallas den tysta sjukdomen. Många skäms när det droppar och rinner från armhålor, händer och fötter.

– Den svåra svettningen har plågat dem ända sedan barndomen. Många vill varken tala om det eller söka för det. Ändå har vi i dag två effektiva metoder mot det: botulinum toxin och operation, sympatektomi, säger Carl Swartling.

Varför har sympatektomi mot handsvett fått dåligt rykte i Sverige? Man ska först ha prövat alla andra behandlingsmetoder, enligt Socialstyrelsen.

– Tidigare valde man nog inte ut rätt patienter för metoden. De flesta som opereras i dag är nöjda. Men biverkningarna kan vara svåra och är permanenta. Flertalet svettas mer i olika grad på andra ställen på kroppen.

Fler metoder för dig som svettas kraftigt

Ann-Cathrine Björnör Carlsson