Kan jag bli av med min flygfobi?

HÄLSA

Jag är rädd för att vara instängd vilket nu blivit ett stort problem för mig. Många situationer kan man ju undvika. Men jag har nu ett arbete som innebär att jag måste flyga och jag vet inte hur jag ska bete mig. Vad finns det för möjligheter att bota min flygskräck?

Svar: Flygrädsla kan bero på flera olika saker, till exempel som i ditt fall att vara rädd för instängdheten. Flygfobi går att behandla och de flesta lär sig hantera sin rädsla efter en behandling. Det bästa är att konfronteras med sin rädsla. Därför ingår det i behandlingen att man utsätter sig gradvis för det som är obehagligt och kan då ändra sitt sätt att tänka och bete sig i dessa situationer. Behandlingar för flygfobi kan man få individuellt av psykoterapeuter som är utbildade i kognitiv beteendeterapi och har specialiserat sig på flygfobi eller i grupp. Du kan få mer information om flygrädsla på Luftfartsverkets hemsida med adress www.lfv.se