Test kan utesluta hjärtinfarkt

HÄLSA

Patienter som söker läkarvård för kraftiga bröstsmärtor kan med hjälp av ett nytt test snabbt få veta om de har hjärtinfarkt.

Testet, albumin cobalt binding test, ACB, godkändes nyligen av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Tidigare fanns ett tio år gammalt test som mäter muskelproteinet troponin.

Det nya laboratorietestet mäter hur mycket kobolt som binds till albumin, ett protein i blodet, vars struktur förändras vid hjärtinfarkt.

Det nya testet ger en säkrare bedömning av vilka patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

Läs mer: www.hjart-lung.se

Petra Weiss