Vad kostar besök hos psykolog?

HÄLSA

Hur kommer man i kontakt med en psykolog och vad kostar det? Är det någon som kan se att man har gått dit?

Svar: Kostnaden varierar beroende på var man bor i landet. Det första alternativet är att söka sin psykiatriska mottagning där man är skriven. Om man får behandling där så betalar man en patientenavgift mellan 50-120 kronor per gång. Har man frikort så gäller det. Får du remiss till en privatpraktiserande psykolog så är kostnaden detsamma. En privat psykolog kostar 500-1200 kronor beroende på vilken typ av terapi man söker. Ibland kan man få bidrag via sin arbetsgivare för behandling hos psykolog. Alla psykologer ska enligt lag skriva journal vid kontakt med patienter. Men alla psykologer har också tystnadsplikt.