Genfel får dig att hetsäta

HÄLSA

Fetma är ärftligt - till viss del.

Två forskarlag har nu upptäckt att fetma hos vissa personer orsakas av genfel.

Fem procent av kraftigt överviktiga har fel i genen MC4R.

Foto: PHOTODISC
Hetsätning är ärftligt visar ny forskning.

Vetenskapen är på väg att lösa fetmans gåta.

Två forskarlag, i Cambridge i Storbritannien och i Zürich i Schweiz, har oberoende av varandra hittat ett fel på genen MC4R hos var tjugonde av försökspersonerna som deltog i undersökningen, uppger Svenska Dagbladet.

I Cambridge studerades 500 kraftigt överviktiga barn under tio år. Hos femprocent av barnen hittades ett fel i genen MC4R.

Ökad aptit

Gemensamt för barnen med genfelet var att de hade en kraftigt ökad aptit. De drabbade åt tre gånger mer än de syskon som saknade den felande genen.

I stort sett samma resultat fann forskarna i Zürich.

I undersökningen jämfördes 469 kraftigt överviktiga vuxna med 25 personer med normal vikt.

Hos 24 av de överviktiga - även här fem procent - upptäckte man ett fel på MC4R-genen.

Alla personerna med fel i genen var hetsätare.

Mer än en halv miljon svenskar anses i dag lida av fetma. Sedan tidigare anses att mellan 50 och 90 procent av kroppsviktsförändringarna är ärftliga.

Forskningsresultaten har publicerats i New England Journal of Medicine.

Carl Hjelm

ARTIKELN HANDLAR OM