Bättre syn på bara en minut

Ny smärtfri behandling - kostar 1000 kronor

1 av 2 | Foto: LARS ROSENGREN, STEFAN MATTSSON
Kan stoppa blindhet En minut tar behandlingen och kostar cirka 1 000 kronor. Den kan rädda synen på äldre som har sjukliga förändringar i ögats gula fläck, vilket kallas makuladegeneration. 30 000-45 000 får en allvarlig variant av sjukdomen vilket gör dem på kort tid nästan blinda. Bilderna är tagna i samband med andra ögonoperationer.
HÄLSA

Ny ögonlaser kan rädda synen på tusentals äldre.

Behandlingen är snabb, smärtfri och billig.

Hittills har 300 med förändringar i gula fläcken provat.

- Resultaten är väldigt hoppingivande, säger Stefan Seregard, klinikchef på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

Mer än var tionde svensk över 50 år har sjukliga förändringar i ögats gula fläck, så kallad makuladegeneration.

En sjukdom som grumlar seendet och gör det svårt att se detaljer.

Runt femton procent, 30 000-45 000, får en allvarligare variant av sjukdomen, så kallad fuktig makuladegeneration som gör att sjukdomen accelererar och på kort tid gör personen näst intill blind.

Ser grumlig fläck

- I värsta fall går det på bara några veckor, sedan ser personen bara en stor grumlig fläck, säger Stefan Seregard som nu tror sig kunna hjälpa många av dem som drabbats av den här fuktiga formen.

Allt som behövs är en så kallad diodlaser.

"Sök hjälp direkt"

Laserstrålen riktas mot den gula fläcken och värmer den till cirka 45 grader. Det tar en minut. Sedan är behandlingen klar.

- Ja, det är faktiskt så enkelt som det låter. Patienten känner ingenting alls och det som kostar är egentligen bara doktorns tid, säger han och menar att det gör metoden lämplig för massbehandlingar.

I de försök som gjorts har man nått bäst resultat hos dem som laserbehandlats tre gånger med sex veckors mellanrum. Hos två av tre patienter har man lyckats stoppa sjukdomen. Någon enstaka har blivit helt återställd.

Förutsättningen är dock att den sjukliga förändringen inte gått för långt.

- Får man krokseende och märker att man inte ser lika tydligt längre ska man söka hjälp på en gång. Går man och drar på det i flera veckor riskerar man en permanent synnedsättning, påpekar Stefan Seregard.

Makuladegeneration beror på att det bildas ett överflöd av blodkärl i ögats mellanskikt, åderhinnan. Dessa bryter sig så småningom ut och växer under näthinnan där gula fläcken sitter. Näthinnan lyfts då upp en bit. Oftast läcker blodkärlen lite vätska och denna skadar såväl tappar som stavar. Får man inte stopp på skadeprocessen dör syncellerna.

Hjälpte inte alla

Fram till för några år sedan fanns ingen behandling alls för den här gruppen.

Sedan kom PDT, fotodynamisk terapi, som hjälpt vissa, men långt ifrån alla.

- Majoriteten har vi inte kunna hjälpa. Förhoppningsvis får de hjälp av den här lasern i stället, säger Stefan Seregard och uppskattar att det handlar om cirka 4 000 personer varje år.

Medan kostnaden för PDT är cirka 15 000 kronor per patient och behandling tros priset för den nya laserbehandlingen ligga på cirka 1 000 kronor.

Var tionde person över 50 år är drabbad

Caroline Hougner