Schizofrena mår bättre med ny medicin

HÄLSA

Schizofrena kan slippa biverkningar. Medlet Seroquel har nyligen godkänts i Sverige.

Patienter som inte svarat på andra antipsykotiska medel eller haft problem med biverkningar mår enligt en ny studie generellt bättre med det nya medlet.

Men Läkemedelsverket tonar ner resultaten.

- Vi bedömer att det är jämförbart med andra moderna schizofrenimedel och kan inte se några avgörande fördelar. Dessutom brukar de här nya medlen vara 25 gånger så dyra som de äldre. Det är rätt häftigt när en årsbehandling kostar 100 000 kronor per patient och år, säger professor Björn Beermann.

Emma Rigmorsdotter