Män föredrar att le i smyg

HÄLSA
Foto: ANDREAS LUNDBERG
MÄnnen ler när ingen ser. Studier visar att kvinnor slösar med leenden, medan männen oftast ler när de tror att de inte är iakttagna.

Snåla inte med

leendena, män!

Studier visar att kvinnor ler betydligt oftare än män.

Men däremot ler de flesta män om de sätts i liknande jobb eller sociala sammanhang som fick kvinnorna att dra på smilbanden.

Skillnaden tycks delvis bero på de sociala rollerna, där kvinnor förväntas vara mer känslomässigt uttrycksfulla och le oftare, medan män förväntas vara mer dominanta och behärskade och därför le mindre för att inte uppfattas som "mjukisar".

Forskare vid Yale University i USA har gått igenom 186 studier av könsskillnader i leenden. Studierna bekräftade i stort sett tesen att kvinnor ler oftare än män, men visade också på några undantag.

Könsskillnaderna minskar när män och kvinnor begränsas av en jobbsituation eller social situation. Till exempel tycks manlig och kvinnlig flygpersonal le lika mycket mot passagerarna.

Studien visar också att män gärna ler i smyg. När de tror att de är iakttagna väljer de dock att snåla lite på leendena.

Petra Weiss