Män är riktiga lortgrisar

HÄLSA
Foto: BJÖRN WANHATALO
Många män tvättar inte händerna efter toalettbesöket ens om de blir påminda om det.

Är de flesta män

lortgrisar eller bara dåliga på att läsa?

En ny studie vid Pennsylvania State University i USA visar att män ofta struntar i skyltar som påminner människor om att tvätta händerna när de varit på toaletten.

Däremot tvättar de flesta kvinnor händerna efter toalettbesöket, både med tvål och vatten.

Undersökningen gjordes genom att ”spioner” skickades ut till olika toaletter där de undersökte hygienen hos de besökande.

Därefter satte de upp en skylt med en påminnelse om att tvätta händerna efter toalettbesöket och jämförde resultaten.

Det visade sig att kvinnor tvättar händerna oavsett om det finns en skylt eller inte, men de blev lite mer grundliga i sin tvättning när skylten fanns på plats.

Männen däremot påverkades inte alls av skylten.

Att kvinnors hygien tycks vara bättre tror forskarna kan bero på att kvinnor uppfostrats till att följa sociala normer, som att vara noga med hygienen och ”lyda” skyltar på allmänna platser.

Män däremot struntar oftare i vad som är socialt acceptabelt och är mer ”immuna” mot uppmanande skyltar.

Nu undersöker forskarna om det går att använda ultraviolett ljus för att mäta bakteriehalten på händerna. En sån teknik vore till god hjälp för de anställda på restauranger, sjukhus och andra platser där hygienen är viktig, skriver ReutersHealth.

Petra Weiss

ARTIKELN HANDLAR OM