P-piller kan vara farligare än man trott

Läkare struntar i att anmäla biverkningar

HÄLSA

STOCKHOLM

Blodförtunnande medicin och p-piller kan orsaka allvarliga biverkningar hos betydligt fler än som hittills varit känt. En studie i Norrbotten visar att 85 procent av misstänkta hjärnblödningar och blodproppar aldrig rapporterats till det nationella biverkningsregistret, skriver Dagens Nyheter.

Undersökningen vid samtliga medicinkliniker i Norrbotten visade att färre än var sjätte fall av allvarliga eller mindre kända biverkningar rapporterades.

Under en femårsperiod fann Martin Bäckström, vid Läkemedelsverkets regionala enhet i Umeå, 137 patienter som stod på läkemedel som kunde orsaka de sjukdomstillstånd de vårdades för. När han sedan jämförde journaluppgifterna med det nationella biverkningsregistret visade sig en omfattande underrapportering av framförallt hjärnblödning och blodpropp. När läkarna tillfrågades varför de inte rapporterat uppgifterna uppgav de att det var alltför krångligt.

Hjärnblödning vid behandling med blodförtunnande läkemedel borde rapporterats i betydligt större omfattning än vad som skett då omkring 100 000 svenskar behandlas med medicinen Waran.

En underrapportering sker också av blodproppar vid medicinering med p-piller och östrogen.

Underrapporteringen av biverkningar leder till att vissa läkemedel framstår som ofarligare än de i själva verket är.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM