3 myter och sanningar om ormar

Myt: Babyormar är giftigare än vuxa ormar.

HÄLSA

Sant: Nej, det finns det inga undersökningar som har visat. Många faktorer påverkar giftets toxicitet såsom ormens ålder, storlek och kondition. Giftmängden ökar ju längre tid som förflutit från närmast föregående utdelade bett.

Myt: När man blir biten ska man hålla kroppsdelen som blev biten högt.

Sant: Ja, det stämmer. Den ormbitne ska försöka vila och den bitna kroppsdelen hållas stilla, gärna i högläge.

Myt: Man ska alltid försöka suga ut giftet ur såret om man blir biten.

Sant: Nej, absolut inte, lämna bettet i fred i stället och försök heller inte avsnöra det bitna området. Uppsök alltid sjukhus. Symptomen dyker ofta upp ganska snabbt, men det kan ta flera timmar innan allvarliga reaktioner visar sig.

Petra Weiss

ARTIKELN HANDLAR OM