Sprutor som kan hjälpa bensköra

Nya test med flytande ”benmassa”

HÄLSA

LUND

Insprutningar med flytande benmaterial kan bli en framtida hjälp för personer som drabbats av benskörhet i kotor eller höftleder. En pilotstudie på 15 patienter inleds inom kort i Lund.

Benmaterialet som kan sprutas in är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan professor Lars Lidgren vid Universitetssjukhuset i Lund, civilingenjör Malin Nilsson vid Ideonföretaget Bone Support och forskare i Storbritannien och Spanien. Nyligen har Malin Nilsson disputerat på de här forskningsrönen.

- I dag behandlas äldre personer som fått en kotfraktur på grund av benskörhet endast med smärtstillande medel och vila. Med det injicerbara bensubstitutet hoppas vi inte bara att smärtan lindras utan också att den skadade kotan ''lagas'' så att nya frakturer kan undvikas, säger Malin Nilsson till Sydsvenska Dagbladet.

Om pilotstudien på 15 kotpatienter slår väl ut väntar en större undersökning på flera sjukhus i landet. När det gäller benskörhet i höftlederna behövs ett starkare material, som ännu inte är färdigutprovat. Kliniska tester beräknas kunna starta inom ett år.

I Sverige räknar man, enligt Sydsvenskan, med att närmare en halv miljon människor har olika grader av benskörhet, också kallad osteoporos. Kvinnor är mest utsatta och bland de troliga orsakerna finns D-vitaminbrist, minskad fysisk aktivitet, tidigt klimakterium och möjligen också för högt intag av A-vitamin.

TT