Genombrott i malariaforskning

Brittisk upptäckt kan leda till att en effektiv behandling kan skapas

HÄLSA

EDINBURGH

Brittiska forskare tror sig ha gjort ett viktigt genombrott i arbetet med att hitta en varaktig behandling av malaria.

Problemet med malaria är att parasiten som orsakar sjukdomen snabbt blir resistent mot nya behandlingsformer. Forskarna vid universitetet i Edinburgh uppger att de nu har lyckats identifiera den beståndsdel som ligger bakom.

Den starka motståndskraften har hittills gjort det omöjligt för läkemedelsbolagen att få fram ett vaccin.

Var tionde person drabbas

Upptäckten kan ha en avgörande betydelse för behandlingen av sjukdomen som finns i ungefär 90 länder och drabbar en tiondel av världens befolkning. I bland annat Afrika dödar den ett barn var 30:e sekund, skriver tidskriften Nature Structural Biology.

Enligt forskarna finns lösningen i ett protein kallat DHFR som parasiten producerar för att hålla sig vid liv.

– Vi kan nu använda detta proteins mönster för att skapa en ny generation läkemedel som kan bryta ner parasitens möjlighet att göra sig resistent, sade professor Malcolm Walkinshaw vid Edinburghs universitet.

TT-AFP , Lotta Zachrisson