Färre vitaminer med kaffe?

HÄLSA

Hej! Jag har hört att man inte ska ta en kopp kaffe efter maten för att det förstör vitaminerna. Är det sant?

Foto: niclas hammarström
kaffe på maten. En kopp kaffe efter maten kan man gott unna sig utan att förlora i näringsupptag.

Svar: Kaffet är en mycket omtvistad populär dryck och njutningsmedel. Kaffeträdets frukter innehåller bönor som rostas och sedan används till kaffe. Man har lyckats påvisa närmare 1 000 olika ämnen i kaffe. Det mest omtalade är alkaloiden koffein (finns även i te och choklad) som stimulerar hjärnverksamheten och andningscentrum.

I nutritionsböcker anges ofta i korthet att kaffe ger ett behov av ökat intag av B-vitaminer och flera mineraler/spårelement, oftast nämns järn, calcium och krom. Min egen erfarenhet är dock att det inte är någon "katastrof" att fortsätta ta en kopp kaffe efter maten.

Vid detaljerade näringsstatusutredningar har jag ofta funnit vitamin- och andra mikronutrientbrister på grund av ensidig kost. Med kostråd och kosttillskott har bristerna som regel enkelt hävts trots att man fortsatt dricka kaffe. Jag rekommenderar inte kaffe, men har alltså inte funnit något som pekar på att en måttlig kaffekonsumtion skulle ha någon avgörande betydelse för en individs näringsstatus.