Sjukast i Sverige – här är listan

Danderyd är piggast – flest långtidssjuka i Åsele

HÄLSA

Danderyd, Lund, Gnosjö och Värnamo hör till kommunerna med lägst sjuktal i landet. I andra änden finns glesbygdskommuner där arbetslösheten är hög.

Förra året hade invånarna i Danderyd i genomsnitt 18,9 dagar per år med ersättning antingen i form av sjukersättning, rehabiliteringspenning, arbetsskadesjukpenning eller förtidspension. Det gör att Danderyds kommun hamnar längst ner i listan över ohälsotalet i landets kommuner, visar ny statistik från Riksförsäkringsverket.

Högst hamnar Åsele i Västerbottens län där ohälsotalet är 70,6 dagar per år.

Bland de tio kommuner som har lägst ohälsotal ligger hälften i Stockholms län. Bland de tio med högst ohälsotal ligger hälften i Västerbottens län.

– Tidigare har vi kunnat konstatera att vissa län, hur man än mäter, hamnar högre än andra. Här kan vi se att det inom respektive län finns skillnader mellan kommuner med låga tal respektive höga tal, säger Rolf Lundgren på Riksförsäkringsverket.

Ett exempel är Örebro län, där ohälsotalen varierar från 38,5 i Örebro kommun till 67,3 i Ljusnarsberg.

Ett annat är Uppsala län, ett av de län där sjukskrivningarna är de kortaste, där Tierp och Älvkarleby ändå är två av de trettio kommuner i landet med högst ohälsotal.

Arbetslöshet

Ett tungt vägande skäl till att vissa kommuner har så höga ohälsotal är arbetsmarknadssituationen.

– Det är framförallt i glesbygdskommunerna med få arbetstillfällen och därmed få möjligheter att hitta rätt på arbetsmarknaden som vi har de höga talen, säger Rolf Lundgren.

Hög arbetslöshet genererar hög sjukskrivning, konstaterar han. Den som är arbetslös och blir sjuk kan få sjukersättning i stället, vilket innebär dels en högre ersättning, dels att akasseperioden förlängs. Risken att bli sjukskriven är tre gånger så stor i slutet av en arbetslöshetsperiod, visade en rapport nyligen.

Möjligheten för den sjukskrivne att få den högre sjukpenningnivån försvinner dock vid halvårsskiftet.

Gynnar hälsan

– Har du en livlig och flexibel arbetsmarknad tror jag att det gynnar hälsan. Se bara på Gnosjö och Värnamo, säger Lundgren.

Men enligt Riksförsäkringsverket kan skillnaderna inte bara förklaras med arbetsmarknadssituation och befolkningsstruktur. Ser man till sjukskrivningslängderna för olika diagnoser till exempel, visar det sig att sjukskrivningstiderna för både hjärtinfarkts- och bröstcancerpatienter över lag är längre i Norrlandslänen och i glesbygdsregionerna än i övriga landet. Långtidssjuka med diagnosen psykisk ohälsa är också dubbelt så många i Gävleborgs län som i Norrbottens län.

Här är vi mest sjuka

Christina Olsson/TT