Dricker du lagom?

HÄLSA

Dricker du allt oftare och mer varje gång? En ny studie visar att fler och fler kvinnor har riskabla alkoholvanor.

Kolla om du dricker för mycket med test.

Foto: GETTY IMAGES
Farlig vana. Kvinnors dryckesvanor närmar sig männens. Resultatet är allt fler kvinnor med spritproblem.

Både män och kvinnor

i Sverige har ökat sin alkoholkonsumtion sedan 1980-talet, något som lett till att antalet alkoholskador blivit större.

- Kvinnor tar till sig mäns vanor, de går oftare på krogen och antar ett kontinentalt dryckesmönster. Många kvinnor är också stressade och försöker dämpa sin ångest med alkohol, säger Hans Bergman, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet i Solna.

Han har tillsammans med Håkan Källmén, filosofie doktor i psykologi, undersökt svenskarnas alkoholvanor.

I studien från 2001 fick 1 250 personer besvara en internationellt erkänd så kallad Audit-enkät om sina alkoholvanor. Resultaten visar att andelen kvinnor med riskabla eller skadliga alkoholvanor ökat från 11 procent 1997 till 15 procent 2001. Kvinnorna dricker oftare, fler glas per tillfälle och oftare sex glas eller mer varje gång.

Allt fler har spritproblem

Helena Mayer