Jag är rädd för att redovisa

HÄLSA

Jag är en tjej som går i 8:an. Jag har fobi för att "stå i centrum" och har också fobi för att redovisa i skolan, det är verkligen jobbigt. Varenda gång jag ska redovisa så blir jag så nervös, och jag skämmer ut mig. Hela mitt liv är jobbigt bara för att jag hatar att redovisa, jag går jämt runt och tänker "undrar när vi ska redovisa nästa gång".

Finns det något man kan göra åt det?

Svar: Det du beskriver är en social fobi och detta problem innebär att man är rädd för att vara i centrum där man kan få uppmärksamhet då man tror att man kommer att göra bort sig eller att andra kommer att reagera negativt på en. De flesta som har detta problem, och det är många - cirka 15 procent av befolkningen - beskriver att det startade i skolan i samband med att man skulle redovisa eller läsa högt inför andra. Du ska tala med dina föräldrar, din lärare, kuratorn eller skolpsykologen om hur det känns. Kanske är det fler i klassen som känner som du, kanske kan man hitta andra sätt att redovisa än att stå inför en stor klass. Man ska inte hitta ursäkter för att slippa för då kommer problemet att bli värre. Man måste hitta lösningar hur man kan lära sig att bli mindre rädd. Man kan kanske redovisa i mindre grupper, kanske till och med med en person till en början, man kan träna hemma med familjen.

Tänk på att man inte är född med kunskapen att kunna redovisa. Det är något man lär sig precis som man lär sig en sport eller att spela ett instrument genom att träna och träna och träna.