Impotensmedel åter subventionerat

HÄLSA

STOCKHOLM

Män med de svåraste formerna av impotens kommer att kunna få behandling till reducerat pris.

Läkemedels- förmånsnämnden har beslutat att lyfta in Caverject i läkemedelsförmånen igen.

Beslutet hälsas visserligen med glädje men väcker samtidigt kritik från Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR). Bland medlemmarna finns många patientgrupper, bland annat drabbade av ms och Parkinson, som använder impotensmedel.

– Vi tycker att det är fantastiskt bra att Caverject nu blir en del av högkostnadsskyddet, men samtidigt blir det ännu mer bisarrt hur samhället behandlar impotensfrågan, säger Erik Fager som är intressepolitisk chef på NHR.

Spruta i penis

Caverject ges till män med de svåraste formerna av erektionsproblem. Enligt en uppskattning av läkemedelsföretaget Pfizer berör beslutet 5000 av totalt en halv miljon som har impotensproblem. Framför allt handlar det om män med så svår impotens att det inte räcker med de impotensmedel i tablettform som finns.

Caverject ges i form av en injektion i penis, till skillnad från den vanligaste impotensmedicinen Viagra som ges i tablettform.

Viagra kommer även i fortsättningen att stå utanför subventionen, enligt ett beslut av Läkemedelsförmånsnämnden i mars i år.

– Nämnden godkänner Caverject med hänvisning till att det är så svårt att ta att det är få som kommer att använda det, är Erik Fagers slutsats.

Men Ann-Christin Tauberman, som är generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden, håller inte med:

– Anledningen är att man har sagt att det mesta av vårdens resurser ska användas till dem som mest behöver det. Det är inte angeläget att subventionera den stora gruppen som har erektionsproblem. Om man däremot kan hitta ett läkemedel som hjälper dem med svår erektil dysfunktion så ska man subventionera ett sånt läkemedel. Till skillnad från Viagra är Caverject ett sådant läkemedel.

Sjukdom bakom

NHR tycker att all impotensmedicin ska vara subventionerad, men erkänner samtidigt att en överkonsumtion slår tillbaka på förbundets medlemmar.

– Vi anser att personer med kroniska funktionshinder och som på grund av dessa får impotens ska få tillgång till impotensläkemedel. Det ska finnas en bakomliggande orsak, en sjukdom eller skada, säger Erik Fager.

Det Läkemedelsförmånsnämnden gör är att gå in och styra vilka patienter som ska få hjälp, menar NHR:

– Det är inte nämndens uppgift utan den behandlande läkarens.

Ann-Christin Tauberman hänvisar till lagstiftningen som reglerar Läkemedelsförmånsnämndens arbete:

– Lagen säger att det är nämnden som ska avgöra vem som får subventionerade läkemedel. De som säger att det är fel borde i så fall säga att det var fel att ändra lagstiftningen.

Även läkemedlet Bondil säljs med rabatt

Bakgrundsfakta

Christina Olsson/TT