Samlagssmärtor ökar bland unga kvinnor

Tidig sexdebut och p-piller är några av orsakerna

HÄLSA

STOCKHOLM

Infektioner och p-piller, men också tidig sexdebut, ökar förekomsten av samlagssmärtor hos unga kvinnor.

I en ännu inte publicerad studie uppger en fjärdedel av kvinnorna att de upplever smärtor vid samlag.

– Det har hänt fruktansvärda saker de senaste tio åren, säger Anna-Lena Berglund, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet.

Hon har tillsammans med Eva Rylander, professor i obstetrik och gynekologi vid Danderyds sjukhus, tittat på orsakerna till unga kvinnors sexuella beteende, bland annat problem med smärtor vid samlag.

Djupintervjuer

I studien, som omfattar 260 unga kvinnor i åldern 15 till 22 år, har de djupintervjuat unga flickor som gjort sin samlagsdebut vid 10-11 års ålder, innan de varit färdigutvecklade. Tidig sexdebut är något som man i studien kunnat koppla samman med kvinnornas upplevelse av smärtor vid samlag.

Studien presenterades vid Vårdstämman i Stockholm som pågår till och med fredag.

– Sexdebuten har gått ner i åldrarna och det är oroande. I intervjuerna har varenda en av flickorna uppgivit att de ångrar att de hade sitt första samlag vid så unga år, säger Anna-Lena Berglund.

I en studie bland unga studentskor vid Umeå universitet som gjordes för tio år sedan uppgav 19 procent att de haft oralsex och två procent att de hade smärtor vid samlag.

Svampinfektioner

I den nya studien anger 60 procent att de har haft oralsex och 25 procent upplevde samlagssmärtor. Studien pekar på att den vanligaste orsaken till smärtorna framför allt är candidainfektioner (svampinfektioner) och att det är oralsex och användningen av p-piller som ofta ligger bakom dessa infektioner.

Candidainfektioner är vanligt förekommande och många unga kvinnor blir rekommenderade att behandla sina symptom trots att ingen läkare har konstaterat att det är en svampinfektion som orsakar besvären.

– Det är tragiskt att möta flickor i 20-årsåldern som inte kan ha ett sexuellt samliv för att de har sådana problem. De mår oerhört dåligt, säger Berglund.

Sluta med p-piller

Om kvinnan äter p-piller borde den första åtgärden vara att sluta med dessa under en period för att se om besvären försvinner, anser hon.

Anna-Lena Berglund tycker att unga kvinnor ska bejaka sin sexualitet, men inte för tidigt. De ska uppmuntras att säga nej, när de själva inte vill.

– Det är viktigt att föräldrarna håller koll, men skolsköterskorna har också ett stort ansvar. Informationen i skolan om sex och samlevnad ska ske tidigt. Ungdomsmottagningarna har också en viktig uppgift att fylla genom att tala med flickorna om detta.

Ullacarin Sundin/TT