Hjärntrött? Då ökar risken att bli deppig

HÄLSA

Patienter som haft hjärnblödning får ofta hjärntrötthetssyndrom, något som ökar risken att drabbas av ångest- och depressionssjukdom.

Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som innefattade 119 patienter.

Vid 12 månader hade cirka 40 procent av patienterna ett kvarstående handikappande hjärntrötthetssyndrom, 20 procent hade svårare hjärnskadesyndrom och 40 procent var återställda.

En tredjedel av patienterna med hjärntrötthetssyndrom utvecklade också ångest- och depressionssjukdom under det första året.

Hjärntrötthetsyndrom innebär bland annat koncentrationssvårigheter, problem med närminne och ljud/ljuskänslighet.

Petra Weiss