Förebygg cancer med mycket fibrer

HÄLSA

De personer som äter ganska lite fibrer bör dubbla sitt fiberintag.

Det kan nämligen minska risken för kolorektal cancer, cancer i tjocktarmen, med mer än 40 procent.

Det visar en studie vid International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrike.

Det fanns dock ingen typ av fibrer som var mer skyddande än någon annan.

Läs mer: www.cancer.se

Petra Weiss