Bettskena effektivare än operation

HÄLSA

Den bästa medicinen

mot sömnapné är en specialbyggd bettskena som drar fram underkäken.

Det har en forskare vid Uppsala universitet kommit fram till.

Patienter med sömnapné får slappare muskler i gommen till följd av snarkning. När de sover på rygg sugs ibland tungan fast vid svalget och orsakar andningsuppehåll.

En bettskena som drar fram underkäken sträcker ut musklerna och gör att både snarkningar och andningsuppehåll minskar.

Ett år efter behandlingen med bettskena var 80 procent friska. Av de som opererats var 50 procent friska efter ett år.

www.hengitysliitto.fi/svenska

Petra Weiss