Det våras för fästingen

Läkare varnar för Sveriges farligaste djur

1 av 2 | Foto: BAXTER MEDICAL
HÄLSA

Nu är det säsong för Sveriges farligaste djur.

Fästingen biter redan i södra Sverige och mellansverige.

På högsommaren finns den längs hela kusten även om det är glest mellan de norrländska exemplaren.

Fästingen hoppar ofta på sitt människooffer från ett grässtrå i ett lövskogsområde med mycket undervegetation. Där är det fuktigt och skuggigt och där trivs den.

Den sitter ofta på ett grässtrå någon decimeter ovanför marken och kan hoppa en bra bit när en lämplig blodgivare passerar.

Fästingen har inga ögon så hur den lokaliserar sitt byte är inte helt känt. Enligt en teori känner värmestrålningen från en kropp. Den kan också möjligen uppfatta dofter.

Skärgårdsbor immuna mot TB

Fästingen kan ge borrelia, en bakterieinfektion med många olika symptom, och TBE, en hjärnhinneinflammation.

TBE kan man vaccinera sig mot.

-TBE drabbar proportionerligt sett många fler vuxna än barn, säger Per Arne Parment, biträdande smittskyddsläkare i Stockholms län.

- Så har man begränsade ekonomiska resurser så är det de vuxna som ska vaccinera sig, säger han.

De som är i riskzonen för att få TBE är till exempel folk från andra delar av landet som skaffar hus i skärgårdsområden där många fästingar är aktiva.

- Skärgårdsbefolkningen själva får sällan TBE. De har skaffat sig immunitet. För man har alltså som barn ha fått fästingbett som innehåller viruset. Det har varit symptomfritt men gett immunitet, säger Per Arne Parment.

Kan leda till förlamning

Borreliainfektion blir man däremot inte immun mot och det finns inget vaccin mot den.

Den kan ge svåra följdsjukdomar men om man behandlar den i ett tidigt stadium med antibiotika är den lätt att bli av med.

- Det syns ju som en växande rodnad kring bettet, säger Per Arne Parment.

- Rodnaden växer och det är också så långt som bakterien nått i kroppen. Men åtgärdar man det inte någorlunda tidigt så kan bakterien ta sig in i hjärnan och dit når inte antibiotikan i tillräcklig mängd.

Har man otur kan i så fall borreliainfektionen ge mycket obehagliga och ibland farliga symptom. Ledvärk, trötthet, illamående, lindrig feber. Man kan få smärtor i armar, ben, nacke eller rygg. I sällsynta fall kan förlamningar uppstå, som halvsidig ansiktsförlamning.

Överlever inte i Norrland

Tidigare har den fästingen mest funnits i kustområdena men nu har man hittat den så långt västerut som i Omberg i Östergötland.

Den blir aktiv när dygnet når en medeltemperatur på fem plusgrader så den finns även utefter Norrlands kuster.

- De finns här men i med låg förekomst, säger smittskyddsläkaren Kia Karlman vid Sunderbyns sjukhus utanför Luleå.

Dock är infektionerna som fästing kan ge sällsynta norrut.

- Och fästingburna infektioner har vi i stort sett inte här uppe, det finns för få fästingar.

Fästingen övervintrar straxt under det översta jordlagret och kan under några veckor klara minus 20 grader.

Blir det lägre, eller kallt under en lång period överlever den inte, därför finns den inte heller i det norrländska inlandet.

Tidigare artiklar

Simone Söderhjelm