Ibland är jag helt orkeslös

HÄLSA

Jag utsattes för våldtäkter mellan fem och tio års ålder.

I dag känner jag mig stark och mår bra. Men under kortare perioder upplever jag total orkeslöshet, då jag vill ta mitt liv. Kommer jag att fortsätta leva med de här otäcka perioderna?

Svar: Dina perioder av orkeslöshet behöver inte alls ha med dina traumatiska upplevelser som liten att göra. Det kan ju vara något annat som utlöser perioderna till exempel någon yttre faktor som stress, kritik eller oro eller någon inre faktor, som hormonella förändringar.

Det du kan göra själv är att försöka kartlägga om du ser något mönster i vad som utlöser situationerna och vad som vidmakthåller dem. Kanske du kan finna något i detta som ger svar på dina frågor. Du kan också ta kontakt med en psykiatriker för att reda ut vad det kan vara och vad du kan göra.