Nu ska amalgamet bort från tandvården

Utredning: ”Starka skäl tro att det är skadligt”

HÄLSA

STOCKHOLM

Amalgamet ska bort från tandvården så fort som möjligt, föreslår en enig utredning som på tisdagen lämnade över sin rapport till socialminister Lars Engqvist.

-Jag är mycket nöjd med resultatet, säger tandläkaren Christer Malmström, sakkunnig i utredningen.

Foto: Börje Thuresson
Trots att det inte finns bevis kan man inte utesluta att amalgam är skadligt, menar Socialstyrelsens representant för utredningen.

Christer Malmström har ifrågasatt amalgam som tandfyllningsmaterial i 25 år. Han har sanerat tänder och tagit bort amalgamfyllningar på ett hundratal, pratat med, analyserat och gjort hälsodeklarationer på tusentals patienter.

-I dag vågar ingen säga att amalgam är ett lämpligt tandlagningsmaterial, varken tekniskt eller toxikologiskt, säger Christer Malmström, Tandvårdsskadeförbundets representant i utredningen.

Han har också ansvarat för en enkätundersökning som i oktober förra året gick ut till ett stort antal av förbundets medlemmar som sökt vård på grund av hälsoproblem med amalgamfyllningar. I februari hade 1063 svarat och dessa svar har legat som ett underlag för utredningens slutrapport.

Uselt bemötta

- Man kan inte påstå att de här patienterna har fått en hygglig vård. De har för det mesta fått ett uruselt bemötande. Mycket beroende på att läkare och tandläkare inte har tillräckligt med kunskap, säger Christer Malmström.

Det finns starka skäl att tro att det kvicksilverhaltiga amalgamet kan orsaka eller bidra till sjukdomssymtom hos känsliga individer, konstaterar utredningen.

Och även om det saknas bevis för amalgamets skadlighet finns det välgrundade misstankar att så är fallet. Därför bör regering och riksdag påskynda avvecklingen av amalgamet.

Utredningen har föreslagit 18 miljoner kronor till forskning och två miljoner till en partssammansatt grupp som ska följa utvecklingen på området.

Tidigare har Metallbiologiskt centrum fått 15 miljoner kronor för forskning och fortsatt utvärdering av patienter som har blivit behandlade.

Mer pengar

- Nu behövs det mer kunskap och kompetens. Vi behöver veta vilka metoder som är effektivast och gör patienten frisk snabbast, säger Christer Malmström.

Han vill i motsats till utredningens förslag ge mindre pengar till forskning och mer till vård och behandling. I ett särskilt yttrande föreslår han att tio miljoner kronor avsätts som startbidrag till regionala specialkliniker, fem miljoner till forskning och fem miljoner till de drabbade.

-Vi har gått igenom 22 studier som gjorts på området. Studierna omfattar sammanlagt 4611 patienter. Alla har visat att amalgamsanering hjälper. Nu vill jag att en större del av pengarna ska komma patienterna till godo, säger Christer Malmström.

Merkostnad

Sedan fyra år kan patienter få ekonomiskt stöd för att få sina tandfyllningar utbytta om de har haft reaktioner mot tandmaterial. Få har dock fått denna behandling. Utredningen föreslår nu förenklingar så att fler kan få behandling. Läkaren ska dock utfärda ett intyg på att patienten utretts och tandläkaren bör göra en behandlingsplan.

Lars Sjödin, sakkunnig och Landstingsförbundets representant i utredningen, har i ett pressmeddelande uttalat oro över att tandfyllningar kommer att bytas ut i onödan och att förslaget kommer att skapa merkostnader för landstingen.

Ullacarin Sundin/TT