”Fosterskador kan bero på tandfyllningarna”

Amalgamets skadeverkningar omtvistade

HÄLSA

Utvecklingsstörning hos barn och skador på immunförsvar och njurar kan orsakas av kvicksilver från amalgam.

Det anser amalgam-motståndarna.

Nu ger socialstyrelsen dem rätt – och vill förbjuda amalgamfyllningar.

Detta trots att det saknas bevis för att amalgamet är skadligt.

I en rapport för Forskningsrådsnämnden skriver professorn i miljömedicin vid Lunds Universitet, Maths Berlin om att en gravid kvinnas amalgamfyllningar kan läcka kvicksilverångor som påverkar hjärnans utveckling hos fostret.

- Man måste fråga sig hur stor del av utvecklingsstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksilverexponering från amalgam, skriver Berlin.

Småbarn som har amalgamfyllningar i de egna tänderna kan också bli påverkade.

De skadliga kvicksilverångorna kan också påverka immunförsvaret och störa det centrala nervsystemet.

Dessutom tror man att njurarnas funktioner blir påverkade.

Man vet inte hur. Men enligt Maths Berlin vet man att de människor som har amalgamfyllningar har fem till tio gånger högre halter kvicksilver lagrade i njurarna än de som inte har amalgamfyllningar.

Rapporten är citerad både på Amalgamskadefondens nätsida och på Tandvårdsskadeförbundets.

Socialstyrelsens utredare påstår inte att amalgamets skadeverkningar är helt bevisade.

Men när de ändå rekommenderar Socialstyrelsen att sanera bort allt amalgam från tandvården medger de att det kan ligga något i kritikernas larmsignaler.

Simone Söderhjelm