Tinnitusbesvär vanligt bland unga

HÄLSA

Tinnitus är vanligt bland både barn och ungdomar, och förekomsten ökar med åldern. En ny studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar också att barn lider mer än vuxna av tinnitus.

En anledning till det kan vara att hörselfunktionen inte är färdigutvecklad och därmed ömtåligare hos barn. Barn har också sämre möjligheter att hantera och leva med tinnitus.

I studien hade 44 procent av barnen någon gång drabbats av tinnitus i samband med bullerexponering och 32 procent utan någon uppenbar anledning, så kallad spontan tinnitus.

Tio procent uppgav att de ofta eller alltid hade tinnitus.

ARTIKELN HANDLAR OM