"Feta ska vänta på vård"

Skåningar tycker att folk ska ta eget ansvar för hälsan

HÄLSA

Rökare, alkoholister och feta ska flyttas bakåt i vårdköerna.

Det anser omkring hälften av medborgarna som svarat på en enkät i åtta kommuner i Skåne.

- Folk måste ta mer eget ansvar, säger sjukvårdsdirektören Karin Rangin.

2 500 personer har i en enkät fått frågor om sjukvården i Skånes nordvästra sjukvårdsdistrikt.

58 procent svarade på enkäten.

60 procent av de som svarade anser att folk inte tar tillräckligt ansvar för sin hälsa, skriver Helsingborgs Dagblad.

Hälften tycker att rökare och alkoholister ska nedprioriteras i vårdkön. Och något har hänt i Skåne.

I landskapet med den berömda, överdådiga bonnamaten, där man firar Mårten Gås, har ålagillen och äter spettekaka finns det många människor som tycker att även överviktiga ska nedprioriteras i vårdköerna.

47 procent av de som svarade på enkäten hade den åsikten.

Karin Rangin, direktör för nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt håller med dem som tycker att folk ska ta större eget ansvar.

- Medborgare måste ta större enskilt ansvar för sin egen hälsa, säger hon till aftonbladet.se.

- De måste få kunskap, samhället måste skapa förutsättningar för hur de ska göra detta.

Alla vet att rökning, alkohol och övervikt är farligt. Ändå är det något många människor fastnar i och inte kan stoppa av egen kraft.

Ska de ändå nedprioriteras i vårdkön när de blir sjuka?

- Den sjukvård vi har idag har vi inte råd med. Då måste vi diskutera det här.

Eva-Lena Högberg är sjuksköterska på Riksförbundet för överviktiga barn vid Huddinge sjukhus . Hon håller inte alls med om att man kan spara pengar genom att nedprioritera överviktiga i vårdköerna.

- Då ska man ställa frågan: Har vi råd att nedprioritera? Vad kommer det inte att kosta samhällsekonomin? De överviktiga måste ändå vårdas förr eller senare och då får vi en större vårdkostnad, säger hon till aftonbladet.se.

Hon tycker att resultaten av enkäten vad gäller de överviktiga visar på stor okunskap.

- När man lever som sin omgivning och är extremt känslig för kalorier så kan man drabbas av fetma och dess följdsjukdomar.

Hon menar att vår omgivning har förändrats så mycket ifråga om matvanor och och rörelsemönster. Personer som då har genetiska förutsättningar för fetma har höga krav på sig ifråga om kunskaper för att klara av att leva annorlunda än omgivningen. De behöver också hjälp att klara av det.

- Man ska komma ihåg att det är skillnad på orsaken till övervikt och ansvaret för att göra något åt det.

Simone Söderhjelm