Vilka preparat ersätter fisk?

HÄLSA

Min son på 29 år är allergisk mot fisk och skaldjur. Hur ska han få i sig det han behöver? Vilka preparat bör han ta och kan han ersätta fisk och skaldjur med annat? Hans far avled av en propp i hjärtats förträngda kranskärl. Därför är jag extra angelägen om att min son ska få tillräckligt med Omega 3-fettsyror. Finns det något syntetiskt framställt eller är allt gjort på fisk? Min son är normalviktig och en mycket aktiv elitmotionär.

Svar: Den fleromättade Omega 3-fettsyran alfa-linolensyra utgör den ”moderfettsyra” som kroppen omvandlar till andra nödvändiga Omega 3-fettsyror. Linfröolja är en utomordentlig vegetabilisk källa till alfa-linolensyra (förutsatt att oljan är kvalitetsdokumenterad och bland annat ej innehåller giftig blåsyra som kan bildas vid felaktig hantering).

Senare forskning pekar på att kroppens omvandling av alfa-linolensyra till andra mer omättade Omega 3-fettsyror ofta är för trög eller dålig.

Detta kan bero på arv, dåligt näringsintag, rökning, alkohol och miljögifter. För att lätt täcka och veta att man täcker kroppens behov av viktiga Omega 3-fettsyror (EPA och DHA) behöver vi äta fisk och annan marin föda regelbundet. Ett alternativ är kvalitetsdokumenterade fiskoljor, då kan man räkna ut sitt exakta intag och veta att man intar dessa viktiga fettsyror i intakt fungerande form. Efter att ha undersökt fettsyrestatus (inte minst hos idrottare) och sett obalansen (för lite Omega 3) hos hundratals personer förordar jag som regel alltid fiskolja som ett grundläggande näringstillskott. Är man allergisk mot fisk och skaldjur så är det proteiner som utlöser besvären. Detta innebär att fiskolja kan fungera för en fiskallergiker. Observera att detta förutsätter att fiskoljan är renad från protein (det kan alltid finnas ytterst små rester kvar).

Erfarenhetsmässigt så finns det dock många fiskallergiker som tolererat den kvalitetsdokumenterade fiskoljan Eskimo-3. Om man vill prova det så ska det understrykas att man bör vara ytterst försiktig och börja med mycket små mängder i samråd med sin läkare. Din son kan börja med linfröolja och sedan eventuellt kombinera med fiskolja men kontakta även tillverkare innan.

ARTIKELN HANDLAR OM