Vad gör jag åt min scenskräck?

HÄLSA

Jag är en tjej på 29 år som har scenskräck. Jag skulle gärna vilja arbeta som lärare och har sökt lärarutbildningen några gånger och kommit in, men valt bort den på grund av rädsla att framträda. Jag tror att den spärr som jag har inom mig hindrar mig från att leva enligt min innersta önskan. Detta gör mig stressad mentalt. Nu känner jag att jag måste göra något åt detta, så att jag inte hamnar i situationen att jag är missnöjd med mitt liv och blir bitter på äldre dagar. Vad ska jag göra?

Svar: Att vara rädd för att framträda är den vanligaste rädslan. Man är rädd för att inte göra det tillräckligt bra så att man får kritik eller är rädd för att verka nervös så att andra människor ska döma en negativt. Detta gör att man undviker alla sådana situationer och formar sitt liv så att man inte ska behöva prestera något framför andra.

Detta beteende är inte något man föds med utan något som man lär sig att göra med träning. Men undviker man ständigt sådana situationer så kan man heller aldrig utveckla den färdigheten. För att bli av med den rädslan måste man bryta sitt undvikande beteende och våga börja utsätta sig. Det finns en mängd olika våga-tala-kurser som bland annat studieförbunden runt om i landet arrangerar. Om det känns som ett för stort steg kan man söka en kognitiv beteendeterapeut som arbetar med social fobi. Då kan man få individuell hjälp, men kanske även få träna tillsammans med andra som har detta problem.