Testa dig: Dricker du för mycket?

Svara på tio enkla frågor så får du svaret

HÄLSA

1. Hur ofta dricker du öl (lättöl

räknas ej), vin eller sprit?

A Aldrig 0 poäng

B 1 gång i månaden1 p

C 2-4 gånger i månaden 2 p

D 2-3 gånger i månaden 3 p

E 4 gånger/vecka eller mer 4 p

2. Hur många glas dricker du en

typisk dag då du dricker alkohol? (Ett glas=45 cl folköl, 33 cl starköl, 15 cl vin eller 4 cl sprit.)

A 0-2 glas/dag0 poäng

B 3-4 glas/dag1 p

C 5-6 glas/dag2 p

D 7-8 glas/dag3 p

E 10 eller fler glas/dag4 p

3. Hur ofta dricker du sex glas eller mer vid samma tillfälle?

A Aldrig 0 poäng

B Mer sällan än en gång i månaden1 p

C Varje månad2 p

D Varje vecka3 p

E Dagligen eller nästan varje dag4 p

4 . Har det hänt under det senaste åren att du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?

A Aldrig0 poäng

B Mer sällan än en gång i månaden1 p

C Varje månad2 p

D Varje vecka3 p

E Dagligen eller nästan varje dag4 p

5. Hur ofta under de senaste åren har du låtit bli att göra det som du borde för att du drack?

A Aldrig 0poäng

B Mer sällan än en gång/mån. 1 p

C Varje månad 2 p

D Varje vecka 3 p

E Dagligen eller nästan varje dag 4 p

6. Hur ofta under de senaste 12

månaderna har du behövt ett glas på morgonen efter mycket drickande dagen före?

A Aldrig 0 poäng

B Mer sällan än en gång/mån. 1 p

C Varje månad 2 p

D Varje vecka 3 p

E Dagligen eller nästan varje dag 4 p

7. Hur ofta under de senaste 12

månaderna har du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av ditt drickande?

A Aldrig 0 poäng

B Mer sällan än en gång i månaden1 p

C Varje månad2 p

D Varje vecka3 p

E Dagligen eller nästan varje dag4 p

8. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt?

A Aldrig 0 poäng

B Mer sällan än en gång/mån. 1 p

C Varje månad 2 p

D Varje vecka 3 p

E Dagligen eller nästan varje dag 4 p

9. Har du själv eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?

A Nej 0 poäng

B Ja, men inte det senaste året 2 p

C Ja, under det senaste året 4 p

10. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det?

A Nej 0 p

B Ja, men inte det senaste året 2 p

C Ja, under det senaste året 4 p

Så här tolkar du resultatet

0-7 poäng: Lågrisk

8-15 poäng: Du är i riskzonen

16 eller mer: Mycket talar för att du blivit alkoholberoende. Försök ändra på dina alkoholvanor. Går inte det, sök hjälp.

Testet, Audit, är ett internationellt test utarbetat av internationella forskare. Testet finns också på www.stad.org