Vad är inkontinens?

HÄLSA

Urininkontinens betyder att man kissar ofrivilligt eller läcker urin. Man tror att 500 000 svenskar har besvär. Var tionde kvinna i 40-årsåldern har läckage minst en gång i veckan.

Hur yttrar sig besvären?

Vid ansträngningsinkontinens kissar man på sig i samband med att man skrattar eller springer. Vid trängningsinkontinens blir man kissnödig ofta och hinner inte till toaletten i tid.

Vad beror det på?

Ansträngningsinkontinens: Musklerna i bäckenbotten är för svaga och orkar inte hålla emot det ökade trycket i urinblåsan. Övervikt, graviditet och rökhosta är direkta orsaker. Svagheten kan också bero på en medfödd defekt.

Trängningsinkontinens: Blåsan kan har blivit överaktiv av neurologiska skäl eller på grund av urinvägsinfektioner eller felaktiga toalettvanor.

Källa: SBU