Bensköra kan få ny benvävnad

Ny medicin minskar risken för frakturer med 90 procent

HÄLSA

STOCKHOLM

Svårt bensköra patienter kan med en ny medicin bygga helt ny benvävnad.

– Medicinen har ett helt nytt angreppssätt. Ju sjukare patienter och ju fler frakturer, desto bättre fungerar den, säger Dan Mellström, docent i geriatrik och överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Medicinen är godkänd i USA och av EU-kommissionen och kommer snart att godkännas i Sverige. För närvarande pågår kostnadsförhandlingar mellan läkemedelsföretaget och Läkemedelsverket.

De mediciner som används i dag bromsar nedbrytningen av benvävnad. De kallas serm (selektiv östrogenreceptormodulator) eller ”antiöstrogener” eftersom medicinen påverkar östrogenets egenskaper genom att använda dess banor i kroppen och fäster på de receptorer som är avsedda för östrogen. Behandlingen minskar också risken för bröstcancer. Bensköra patienter behandlas också med bisfosfonater.

Med denna behandling halveras risken för att få en fraktur efter tre år. Under det första året minskar risken med 65 procent.

Bäst för svårt sjuka

– Befintlig behandling har god effekt. Den nya behandlingen kommer förmodligen att ges till de absolut svårast sjuka patienterna, säger Dan Mellström.

Den nya medicinen innehåller bisköldkörtelhormon och hjälper kroppen att bilda ny benvävnad, skriver tidningen Vårdfacket.

Studier har visat att medicinen minskar risken för en person att få en andra fraktur med 50 procent. Personer som är svårt bensköra och som har haft flera frakturer minskar risken att få ytterligare frakturer med 90 procent efter behandling.

– Dessa patienter har man inte kunnat behandla tidigare. Nu har studier visat att det går att behandla väldigt sjuka patienter. Och att äldre kan bygga helt nytt ben.

Aldrig för sent

Dan Mellström anser att den nya behandlingen lovar gott för framtiden. Och på sikt kanske detta att bilda ny benvävnad visar sig vara det bästa.

Men medicineringen kommer förmodligen att bli dyr eftersom patienten måste ta läkemedlet med en injektion varje dag.

Sjukdomen osteoporos (benskörhet) drabbar främst äldre personer. Den definierades så sent som 1994 och det enda man visste var att sjukdomen kunde förebyggas, bland annat är det viktigt med fysisk aktivitet så att skelettet belastas.

– Nu vet vi att det aldrig är för sent att behandla människor med osteoporos, säger Dan Mellström.

Tidigare artiklar

TT