Hårfärg kan förbjudas nästa år

Lista: ämnena EU kan sätta stopp för

HÄLSA

Många hårfärgningsämnen är farliga och kan framkalla allergier.

EU kräver därför att alla tillverkare utreder vad ämnena i produkterna medför för risker. 60 ämnen kan förbjudas nästa höst.

Allt fler yngre färgar och bleker sitt hår eller gör slingor, och det oroar Läkemedelsverket. Redan på dagis finns barn med färgat hår.

Tidigare studier har visat att frisörer löper ökad risk för nedsatt fertilitet och att få barn med medfödda skador.

Ämnena som ska granskas