Järn kan hjälpa mot myrkrypningar

Restless legs – ”det vanligaste tillstånd du aldriga har hört talas om”

HÄLSA

Järnbrist kan vara en viktig orsak till myrkrypningar i benen, så kallade restless legs.

I höst startar en forskningsstudie som ska undersöka om järntillskott kan vara ett alternativ till konventionell behandling.

Foto: henrik HANSSON
slutpirrat. Jan Ulfberg tror att järn kan komma att ersätta läkemedel i framtiden för patienter med restless legs.

Restless legs (RLS) är ”det vanligaste tillstånd du aldrig hört talas om” enligt den amerikanska patientföreningen.

Statistiken i Sverige visar att cirka tio procent av befolkningen är drabbad av obehagskänslor som ”myrkrypningar”, sveda eller sprittningar i benen.

– Också här är restless legs ett ganska okänt begrepp - även bland vårdpersonal. Det är beklämmande, eftersom det finns behandlingsmöjligheter, säger Jan Ulfberg, docent vid Avesta sjukhus och ledande forskare på området i Sverige.

Dopaminbrist

För låga värden av signalsubstansen dopamin i hjärnan kan utlösa restless legs, och därför är dop- aminpreparat ett av de vanligaste läkemedlen idag. Men nu blir det kanske möjligt att ta en "genväg" vid behandling av restless legs – genom tillförsel av järn.

– Nya forskningsrön har visat att järn är viktigt vid bildandet av dopamin, och järnbrist kan därför leda till en minskning av signalsubstansen. Kanske är det en orsak till att restless legs ofta debuterar vid graviditet, och är vanlig hos blodgivare som ofta har lågt järnvärde, säger Jan Ulfberg.

Innebär det här att vissa RLS-patienter som behandlas med läkemedel idag, kan övergå till järntillskott istället?

– Ja, för RLS-patienter med konstaterad järnbrist kan man prova att göra ett uppehåll med läkemedlet och se om järntillförsel hjälper. Det skulle vara positivt, eftersom läkemedel alltid innebär en risk för biverkningar.

Men om man har symtom på RLS, ska man då gå till apoteket och köpa järntillskott?

- Nej, obefogat järntillskott kan ge organskador så man ska inte experimentera själv. Man ska gå till doktorn som eventuellt tar ett ferritintest som mäter järnhalten i kroppen. Doktorn bör vara observant på att en RLS-patient behöver mer järn än andra och att ferritinvärdet ska ligga på över 45, mot normalt 10. Tyvärr har vårdcentralerna ofta dålig kunskap om detta.

I höst ska Jan Ulfberg leda en studie som ska studera hur intravenöst järn påverkar en grupp patienter med järnbrist och restless legs.

Varför testar ni intravenöst järn och inte järntabletter?

– Intravenöst järn ger effekt inom några veckor, motsvarande tid för tabletter är tre-sex månader. Vi undersöker dessutom en grupp med mycket låga järnvärden och då räcker inte alltid tabletter till. Vissa patienter har svårt att ta upp järn från tabletter i kroppen.

Birgitta Karlmark i Huddinge ska delta i studien.

– Mina besvär debuterade nog redan i tjugoårsåldern, fast jag tänkte inte så mycket på det då. Men under de senaste tio åren har det blivit allt värre. Nu måste jag gå upp flera gånger varje natt för att cykla på motionscykeln eller springa i trappor, så att besvären lindras och jag kan somna om, säger hon.

4 kännetecken vid restless legs

TEST Är du drabbad?

Vad är restless legs?

Fler artiklar

Catharina Bergsten ([email protected])