Kan man bli beroende?

HÄLSA

Kan man bli beroende?

I ett tidigare nummer av Hälsa skriver du att antidepressiv medicin inte är beroendeframkallande. Men nya rön visar att Sveriges mest sålda antidepressiva medel faktiskt kan skapa beroende hos patienter - trots tillverkarnas ihärdiga förnekande. Vad är din reaktion?

Svar: Alla människor mår inte bra av antidepressiva mediciner, men för många är det en möjlighet att kunna leva ett drägligt liv. Självklart är det inte en universal medicin och ibland kan man få biverkningar under en period när medicinen sätts in. En del personer fullföljer inte behandlingen på grund av detta.

En möjlighet för att eliminera biverkningar är att gå upp i dos mycket långsamt. När man slutar är det omvänt, man måste trappa ner medicinen mycket långsamt för att slippa abstinenssymptom. Detta är enligt min uppfattning inte ett beroende. Ett beroende innebär att man ständigt måste höja dosen för att få den effekt man hade från start och där passar inte de antidepressiva medikamenten in.