1 081 har dött av mediciner

Läkare misstänker: Det kan finnas ännu fler svenska offer

HÄLSA

Minst 1 081 svenskar misstänks ha dött de senaste tio åren av biverkningar av sina mediciner.

Siffran är bara toppen på ett isberg. Mörkertalet är stort då många läkare aldrig anmäler dödsfall där man kan misstänka biverkningar.

Gunilla Sjölin-Forsberg, chef vid Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

Aftonbladet kan i dag presentera listan på de senaste tio årens 20 mest dödsbringande läkemedel.

Viktigt att komma ihåg är dock att medicinerna som finns på listan har räddat livet på många sjuka. Hundratusentals människor har tagit dessa mediciner utan att drabbas av problem.

Waran farligast

Framför allt är det blodförtunnande preparat som toppar listan över de 20 farligaste medicinerna.

Läkemedelsverkets statistik visar att det blodförtunnande läkemedlet Waran misstänks ha orsakat hela 455 dödsfall.

Att använda detta tuffa preparat är alltid en balansgång där man måste väga risken för patienten att avlida av hjärnblödning mot risken att drabbas av nya blodproppar.

- I regel är det redan svårt sjuka patienter som drabbas av biverkningarna i form av inre blödningar som leder till att de avlider, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef vid Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

Alla fall anmäls inte

Tiotusentals svenska patienter drabbas av någon form av biverkningar från sina mediciner under ett år. Undersökningar visar att upp emot 5 procent av alla patienter som tar kontakt med sjukvården lider av någon form av läkemedelsbiverkning.

Långt ifrån alla dessa fall anmäls. I snitt får Läkemedelsverket bara in tre tusen rapporter om biverkningar om året.

Det finns också studier som visar att antalet dödsfall till följd av biverkningar är betydligt fler än de runt hundra om året som anmäls.

- Vi är alla medvetna om att det förekommer en betydande underrapportering, säger Läkemedelsverkets Gunilla Sjölin-Forsberg.

Överdosering

- Därför arbetar vi också ständigt med att försöka förbättra rapporteringen och göra den säkrare. Just nu genomför vi översyn av hela kontrollsystemet. Vi följer andra register och samarbetar med andra länder.

I många fall beror biverkningen på överdosering. En annan orsak kan vara att en medicin får en farlig biverkning om den tas tillsammans med ett annat läkemedel. Många patienter lider också av allergier och blir på så sätt sjuka av sin medicin.

Speciellt när en medicin är ny är det viktigt att biverkningarna rapporteras till Läkemedelsverket. Varje år kommer i genomsnitt ett 30-tal nya preparat ut på marknaden.

Thomas Gustafsson