Fruktad lungsjukdom vållas av dålig luft

HÄLSA

STOCKHOLM

Dålig luft på arbetsplatsen är en vanlig orsak till den fruktade luftvägssjukdomen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det fann en forskargrupp i San Francisco vid University of California efter intervjuer med 2 000 amerikaner.

Att rökningen är den i särklass viktigaste orsaken till KOL är känt sedan länge, vilket San Franciscoforskarna understryker. Men yttre faktorer har varit mer förbisedda. Sådana är luftföroreningar som rök, gas och damm på arbetsplatserna, skriver Svenska Dagbladet.

Upp till omkring 30 procent av alla KOL-fall kan ha samband med arbetsmiljön.

Deltagarna i forskarnas intervjuer fick detaljerat beskriva eventuella andningssvårigheter och berätta om vilka arbetsplatser de haft. Förekomsten av KOL var dubbelt så vanligt bland dem som utsatts för luftföroreningar i arbetet, vare sig de rökt eller inte. Det var något som överraskade forskarna.

Över hälften av KOL-patienterna säger att de utsatts för luftföroreningar i arbetet mot bara en tredjedel bland dem som inte har lungbesvär.

Risken för KOL är ännu större för den som både röker och har dålig arbetsmiljö, skriver de amerikanska forskarna i den medicinska tidskriften European Respiratory Journals senaste nummer.

KOL leder till att patienten får allt svårare att andas och tillståndet kan till sist bli livshotande.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM