Jag måste kolla allt

HÄLSA

Jag måste kontrollera allt i mitt hem innan jag går hemifrån! Jag är rädd att jag ska glömma något som kanske kan orsaka en olycka och som jag skulle kunna bli ansvarig för. Jag förstår att det är överdrivet men jag kan inte sluta. Vad ska jag göra?

Svar: Det du beskriver kallas för tvångshandlingar. Om man kollar så mycket som du beskriver och inte kan sluta trots att man ser att det är överdrivet är livet klart negativt påverkat av det. För att bryta detta måste man ifrågasätta tankarna och bryta sitt beteende. Sök din psykiatriska öppenvårdsmottagning för hjälp. Den bästa behandlingen för detta problem är kognitiv beteendeterapi. Mer information angående detta finns på anankes hemsida www.ananke.org som är en stödförening för personer och anhöriga med tvångsproblem.