Ny metod ger demenssjuka bättre minne

HÄLSA

En ny behandling mot Alzheimers sjukdom ger demenssjuka bättre minne och förmåga att orientera sig.

- Mycket positivt. Det är första gången jag sett en förbättring av svårt dementa, sa professor Bengt Winblad på Huddinge universitetssjukhus på en presskonferens i går.

De överraskande resultaten kom när amerikanska läkare provade att kombinera det nyligen godkända preparatet Ebixa med Aricept som använts mot alzheimer de senaste sex åren.

Tappade effekt

- Medicinerna ersätter de överföringsvätskor, så kallade transmittorer, som gått förlorade i den alzheimerdrabbade hjärnan, förklarar Bengt Winblad som presenterade de nya rönen på en presskonferens med anledning av internationella alzheimerdagen nu på söndag.

I studien, som ännu inte publicerats, ingick 403 patienter med svår eller medelsvår alzheimer.

Samtliga behandlades redan med Aricept när studien inleddes och hos några hade medicinen börjat tappa effekt.

- Hos de flesta fungerar bromsmedicinen i cirka ett halvår, sedan tar sjukdomen över allt mer och nedgången av den intellektuella förmågan fortsätter, säger Bengt Winblad.

Det var också vad som hände de patienter som inte fick någon tilläggsbehandling utan fortsatte med Aricept.

Den andra hälften fick utöver sin ordinarie medicin även den nya Ebixa. De presterade betydligt bättre i de tester som gjordes efter sex månaders behandling.

- De hade blivit aktivare och förbättrat såväl minne som orienteringsförmåga i tid och rum, säger Bengt Winblad.

"Ingen bot"

Men han poängterar att det fortfarande inte handlar om någon bot.

Fortsätter framgångarna för de vacciner som testas tror han dock det är fullt möjligt att bota alzheimer inom de närmaste tio åren.

Med på presskonferensen var också Sven Wollter som engagerat sig i alzheimerföreningen efter att själv ha spelat alzheimersjuk i filmen "En sång för Martin". Dessutom drabbades hans mamma av demenssjukdom.

- Det viktigaste av allt är att få bort skamkänslan som omger sjukdomar i hjärnan, samt att se bortom etiketten "alzheimersjuk". Individualiteten kvarstannar ända till slutet, det är min erfarenhet.

Caroline Hougner