Vitlöken kan rädda liv

Ny forskning: vitlök skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar

HÄLSA

Vitlök har visat sig inte bara vara en god smaksättare i maten utan skyddar också mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Ny forskning visar att vitlöksextrakt gör blodet mer lättflytande och underlättar kärlens utvidgning – utan att du får stinkande andedräkt.

Vitlöken har använts som medicinalväxt i över 4000 år. Sedan urminnes tider har den ansetts stärka hälsan på en rad olika sätt. På senare delen av 1900-talet har användningen av vitlök fokuserats på immunförsvar och behandling av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Det råder mycket spekulationer kring vitlökens effekt men visst känner jag till att vitlöken indirekt kan påverka kolesterolhalten, säger Leif Svensson, läkare och hjärtspecialist på Södersjukhuset.

Vanligaste dödsorsaken

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Närmare hälften av befolkningen riskerar att dö i någon form av dessa sjukdomar. Orsaken är oftast avlagringar av så kallade plack i blodkärlen – som vi främst känner till som åderförkalkning.

Nya forskningsrön visar att vitlöksextrakt motverkar högt blodtryck och att blodplättarna klumpar ihop sig. Det ökar också flödet i blodkärlen vilket förhindrar åderförkalkning.

Unika mätningsverktyg

På University of California at Los Angeles, UCLA, har forskare mätt mängden avlagringar i blodkärlen. En mindre grupp patienter testades där alla tog blodfettssänkande kolesterolsänkande mediciner för sitt höga kolesterol. Den ena hälften fick dessutom vitlöksextraktet AGE (aged garlic extract). Den andra fick verkningslösa sockerpiller, placebo.

Studien visade en betydligt lägre plackbildning i artärerna för den grupp som fått vitlöksextraktet AGE. Inom ett par timmar kunde man med värmekamera se cirkulatoriska effekter i blodet. Blodet blev mer lättflytande och kärlen mer elastiska.

Testgruppen som fick vitlöksextraktet visade dessutom en tendens till lägre LDL (det "onda" kolesterolet) och en högre nivå av HDL (det "goda" kolesterolet).

– Det är ju väldigt positivt för alla skulle ju vilja ha naturprodukter som kan påverka hälsan i stället för dyra läkemedel, säger Leif Svensson. Men en promenad runt kvareteret kan ha samma effekt.

Han kritiserar den lilla testgruppen och vill helst se resultat som visar att vitlöksextraktet ökar överlevnadsdatan i förlängningen.

– Det krävs mer än bara bevis på att det skakar om blodplättarna, säger Leif Svensson.

– Jag älskar vitlök av smakskäl på söndagsmiddagarna. Men för att jag ska puffa för att det fungerar rent hälsomässigt krävs det mer långsiktiga resultat.

Sex recept som håller dig frisk

Tidigare artiklar

Susanne Nylén