Nytt alkotest ska ge minskat drickande

HÄLSA

STOCKHOLM

Ungdomar mellan 18 och 25 år dricker allt mer och allt oftare alkohol, och dessutom struntar de i hälsoaspekterna. Ett helt nytt alkoholtest ska nu visa konsekvenserna av drickandet och försöka ge en puff mot sundare dryckesvanor.

Det är socialdepartementets alkoholkommitté som tagit fram det nya testet, som fått namnet Alkoholprofilen och som förhoppningsvis ska hjälpa svenska folket in på den smala vägen mot en minskad alkoholkonsumtion.

Alkoholprofilen presenterades på tisdagen av Ewa Persson Göransson, statssekreterare på socialdepartementet och ordförande i alkoholkommittén.

- Vi ville hitta ett enkelt, men samtidigt attraktivt och vetenskapligt sätt för människor att reda ut hur deras förhållande till alkoholen egentligen är, sade hon.

- Alkoholprofilen, som är unik i sitt slag, tar upp både nuläge och framtid, och du får svar på vad som händer om du fortsätter att dricka som du gör i dag.

Finns på nätet

Alkoholprofilen har premiär nu på torsdag och den hittas på nätet under namnet www.alkoholprofilen.se.

Testet är uppbyggt kring 13 frågor som handlar om vanor, tolerans, motivation, berusning och ärftlighet.

När frågorna besvarats (förhoppningsvis uppriktigt) kommer en omedelbar feedback i form av mer än 3 000 individuella svar. Dessutom kan man klicka sig fram till ett antal faktatexter, som tar upp alkoholfrågan i ett brett perspektiv.

Alkoholprofilen är främst tänkt för att användas av vad alkoholkommittén kallar unga vuxna, det vill säga män och kvinnor mellan 18 och 25 år, som håller på att cementera sina alkoholvanor.

Svåra att nå

- Det är framför allt i den här gruppen som drickande ökar och det är också den grupp som är svårast att nå, påpekar Ewa Persson Göransson.

- Ungdomarna vill inte ändra sitt beteende, de ser sig som evigt unga och friska och alla som varnar dem är bara olyckskorpar.

Sedan 1996 har svenskarnas alkoholkonsumtion totalt ökat med 25 procent, vilket motsvarar cirka två liter ren sprit per person och år. Framför allt är det starköl och vin som dricks allt mer, här är ökningen hela 70 respektive 65 procent.

Det betyder, enligt alkoholkommitténs siffror, att svenskens dryckesvanor nu tangerar det årliga EU-snittet som ligger på cirka tolv liter sprit per år och person.

Så mycket dricker svensken

Lotta Welinder/TT